[SPAM] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sempozyumu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
zeruonex.org zeruonex.org
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[SPAM] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sempozyumu       
               
                       
                       
                               
                                       
                                       
             
 
                               

                               
                                       
                                       
                                       
                                         

                                       
                                       
                                       

                                        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

                                       
                                        HUKUK
                                        -BİLGİ GÜVENLİĞİ-İŞ SÜREÇLERİ-VERİ YÖNETİMİ

                                        PANELİ

                                       

                                       
                                       
                                       

                                        4 Şubat
                                        2017

                                        Divan Hotel Taksim

                                        850+ KDV

 
 
                               

                               
                                       
                                       
                                       
                                        Av. Ceyda AKAYDIN
                                        -
                                       
                                        Bilişim Hukuku Uzmanı, Danışman

                                       

                                        Av. Ali Osman ÖZDİLEK
                                        -  Uluslararası Sözleşmeler Hukuku Uzmanı, Hukuk
                                        Yazarı, LLM

                                       
                                       
                                       
                                        Ali KAVURGACI-
                                       
                                       
                                        Çözüm Araştırma Genel Müdürü

                                       

                                        Ekin Olcan ŞAHİN-
                                         Emarsys Türkiye Satış Direktörü

                                       

                                        Hikmet NEVRUZ
                                        - Türkkep İş Ortakları Yöneticisi

                                       

                                        Burak TAHMAZ -
                                        UITSEC Security Technologies Group, ISSA Turkey Chapter

                                       

                                        Mustafa SANSAR -
                                        Adli Bilişim Uzmanı, Fordefence Adli Bilişim Lab CEO
 
                               

                               
                                       
                                       

                                       
                                       
                                        Kişisel verilerin korunmasının etkin ve verimli bir şekilde
                                        yürütülmesi, Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm üst
                                        yönetimin sorumluluğu, sahipliği ve sponsorluğu ile
                                        mümkündür. Buna ek olarak, Kişisel Verilerin Korunması ile
                                        ilgili uyum çalışmaları Kurum içerisinde birçok farklı
                                        disiplinden katkı gerektirebilmektedir.

                                       
                                       
                                        Hukuk
                                       
                                       

                                        ·      
                                       
                                        Hukuki tanımlar: Açık rıza, kişisel veri, veri sorumlusu
                                        v.b.

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel verilerin işlenme şartları

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel verilerin silinmesi ya da anonimleştirilmesi
                                       

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel veri sahibinin hakları

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri sorumlusunun yükümlülükleri

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel verilerin aktarılması(yurt içi, yurt dışı)

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Suçlar ve Kabahatler

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu atanması (CPO)

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların rolleri

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Uyum
                                        (compliance) Bağlamında Kişisel Verilerin Korunmasına
                                        İlişkin Yeni AB Düzenlemesi

                                       
                                       
                                        Bilgi Güvenliğ

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri sınıflandırma, etiketleme

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kimlik ve erişim yönetimi

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri gizliliği ve bütünlüğü koruma

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri kaçaklarını koruma

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Tedarikçi güvenliği

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Güvenlik izleme ve değerlendirme

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Güvenlik denetimleri

                                       
                                       
                                        Operasyon Modeli Ve İş Süreçleri

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kurum operasyon modeli ve iş süreçlerinin kanuna uygun
                                        olarak tasarlanması

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        İlgili politika ve prosedürlerin oluşturulması

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Müşteriye dokunan süreçler

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        İnsan kaynakları süreçleri

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Hizmet sağlayıcıların yönetimi

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Kişisel verilerin yönetilmesi il ilgili müşteri deneyimi

                                       
                                       
                                        Veri Yönetimi

                                       
                                       

                                        ·        
                                       
                                        Veri mimarisi ve modeli

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri işleme, saklama ve imha süreçleriyle yeni gelebilecek
                                        rol ve sorumluluklar

                                       
                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri saklama, yedekleme ve kurtarma prosedürleri

                                       
                                       
                                        ·      
                                       
                                        Veri imha ya da anonimleştirme teknolojileri

                                       
                                       
                                        .   YARGITAY KARARLARI
 
                               

                               
                                       
                                       

                                       
                                       
                                        er0er8er5er0erererer8er8er5ere
rer1er4erer0er6erer3 werwerwer
3zereerr3ueroernereerx3eererce
roermer

                                         
 
                               

                               
                                       
                                       
                                       

                                       

                                        Program katılım bedeli
                                       
                                        850 TL+KDV (%18)dir.

                                       
                                        Katilim icin Web Sayfamızdan Online Kayit Formu doldurulmasi ve tarafimıza
                                        gonderilmesi gerekmektedir.

                                        Program katılım bedeline, gün boyu coffee break, ögle yemeği,
                                        eğitim dökümanları ve katılım sertifikası dahilldir.

 
 
                               

                       
                         
               

       
 
 
[hidden email] mail adresinize 05.01.2017 tarihinde 4612940702 nolu tanıtım postasını aldınız. [hidden email] adresinize e-posta istemiyorsanız lütfen   mail istemiyorum (unsubscribe) tıklayınız.
 
   


------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, SlashDot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Lista de correo egroupware-spanish
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/egroupware-spanish