[eGroupWare-spanish] Depo Tasarımı ve Malzeme Akışı Yönetimi Zirvesi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Maviegitim Maviegitim
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[eGroupWare-spanish] Depo Tasarımı ve Malzeme Akışı Yönetimi Zirvesi

DEPO TASARIMI VE MALZEME AKIŞI YÖNETİMİ ZİRVESİ
       
               
                       
                       
                               
                                       
                                               
                                               
                                                       
                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                        DEPO TASARIMI VE MALZEME AKIŞI YÖNETİMİ ZİRVESİ

                                                                        23 Mart 2017 - Taksim Nippon Otel
                                                               

                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                                               
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Katılım için
                                                                                                                kayıt formu doldurulması
                                                                                                                ve tarafımıza
                                                                                                                gönderilmesi
                                                                                                                gerekmektedir.
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                                Zirve katılım bedeli 750
                                                                                                                TL+KDV (%18)'dir.
                                                                                                               
                                                                                                                Katılım bedeline, gün
                                                                                                                boyu coffee break, öğle
                                                                                                                yemeği, zirve CD'si ve
                                                                                                                katılım
                                                                                                                sertifikası dahildir.
                                                                                                                Katılım için 0216 422 93
                                                                                                                43 numaralı telefondan
                                                                                                                bize ulaşabilirsiniz.
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                KONUŞMACILAR
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Korhan DEMİRCİ -
                                                                                                                Demirci Eğitim &
                                                                                                                Danışmanlık Kurucusu

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Gökhan TAŞDEVİREN
                                                                                                                - Leanfact Danışmanlık
                                                                                                                Kurucusu

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Emre ERDEM -
                                                                                                                Lodamaster Depo ve
                                                                                                                Yükleme Teknolojileri
                                                                                                                Kurucu Ortağı
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Yrd. Dç. Dr. Gözde
                                                                                                                YANGINLAR - Beykent
                                                                                                                Üniversitesi Lojistik ve
                                                                                                                Taşımacılık Bölümü
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Turgut ULUTÜRK -
                                                                                                                SDZ GmbH Danışman

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Oruç KAYA - O2
                                                                                                                Lojistik Lojistik
                                                                                                                Yönetim Danışmanı
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Osman Evren ŞEN -
                                                                                                                TLS Lojistik Satış
                                                                                                                Direktörü

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                İbrahim BEKTAŞ -
                                                                                                                Netlog Lojistik İş ve
                                                                                                                Sistem Geliştirme Müdürü

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Mehmet ŞAHİNTÜRK
                                                                                                                - Ekol Lojistik Genel
                                                                                                                Endüstriyel Sektör
                                                                                                                Yöneticisi
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                ZİRVE
                                                                                                               
                                                                                                                PROGRAMI
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Açılış Konuşması -
                                                                                                                Endüstri 4.0 Sonrası
                                                                                                                Yeniden Şekillenen
                                                                                                                Tedarik Zinciri

                                                                                                               

                                                                                                                Tedarik Zincirinde
                                                                                                                Holistik Yaklaşım

                                                                                                                "Şirketler Rekabet
                                                                                                                Etmez, Tedarik
                                                                                                                Zincirleri Rekabet Eder,
                                                                                                                Müşteri Merkezli Tedarik
                                                                                                                Zinciri Yönetimi"

                                                                                                               

                                                                                                                Depo ve Hat Malzeme
                                                                                                                Akışında Yalın Yönetim
                                                                                                                Uygulamaları

                                                                                                                "Sınıflandırma, Sipariş
                                                                                                                Alımı, Hat Besleme,
                                                                                                                Standartlaşma
                                                                                                                Konularında Değer
                                                                                                                Katmayan Operasyonları
                                                                                                                Ortadan Kaldıran,
                                                                                                                'Muda'ları Engelleyen
                                                                                                                Yalın Yönetim
                                                                                                                Felsefesi''

                                                                                                               

                                                                                                                Depo Yönetiminde
                                                                                                                Otomasyon Çözümleri

                                                                                                                "Otomatik /
                                                                                                                Konvensiyonel Depo
                                                                                                                Kararının Verilmesi,
                                                                                                                Otomatik Depolarda
                                                                                                                Performans Yönetimi"

                                                                                                               

                                                                                                                Depo Operasyon
                                                                                                                Yönetiminde Dijitalleşme
                                                                                                               

                                                                                                                "Uçta Uca Tedarik
                                                                                                                Zincirine Tam Entegre
                                                                                                                Akıllı Sistemler, RFID
                                                                                                                İle Gerçek Zamanlı
                                                                                                                Yönetilen Stoklar,
                                                                                                                Farklı Lokasyonlardaki
                                                                                                                Depoların Bulut
                                                                                                                Platformlar Üzerinde
                                                                                                                Merkezileştirilmesi"

                                                                                                               

                                                                                                                Hat Besleme ve Stok
                                                                                                                Kontrolünde Yenilikçi
                                                                                                                Çözümler

                                                                                                                "Endüstri 4.0 İle
                                                                                                                Yeniden Şekillenen
                                                                                                                Fabrika İçin Malzeme
                                                                                                                Hareketleri ve Stok
                                                                                                                Takip Programları

                                                                                                               

                                                                                                                Depo Çıplak! Depo
                                                                                                                Yönetiminde Söylenmesi
                                                                                                                Gerekenler

                                                                                                                "Depo Yönetiminde
                                                                                                                Yapılan Ama Dile
                                                                                                                Getirilmeyen Yanlışlar
                                                                                                                Nelerdir? Resmin
                                                                                                                Bütününü Nasıl
                                                                                                                Görebiliriz?"

                                                                                                               

                                                                                                                Endüstri 4.0 Sonrası
                                                                                                                Değişen Depo Görev
                                                                                                                Tarifleri

                                                                                                                "Endüstri 1.0 dan
                                                                                                                Günümüze Depocuların
                                                                                                                Evrimi"

                                                                                                               

                                                                                                                Depolardan Lojistik
                                                                                                                Üslerine Dönüşüm

                                                                                                                "Verimliliği Artıran /
                                                                                                                Maliyet Azaltan
                                                                                                                Uygulamalar, Çok Kanallı
                                                                                                                Talep Yönetimi,
                                                                                                                Depolarınızda Layout
                                                                                                                Çalışmaları Verimlilik
                                                                                                                Tabanlı mı Yapılıyor?
                                                                                                                Hacmin Optimum Kullanımı
                                                                                                                ve Hızın Artırılması
                                                                                                                İlkeleri, Üretim Tedarik
                                                                                                                Alanlarının Etkin
                                                                                                                Yönetimi"

                                                                                                               

                                                                                                                Otomatik Depo
                                                                                                                Sistemleri Uygulama
                                                                                                                Örnekleri

                                                                                                                "AS/RS Uygulaması,
                                                                                                                Otomatik Sorter Sistemi
                                                                                                                Uygulaması, Put To Light
                                                                                                                Otomasyonu, Mini Load,
                                                                                                                Otomasyon Sistemlerinin
                                                                                                                Avantajları ve Gelecek
                                                                                                                10 Yıl İçerisinde
                                                                                                                Hayatımıza Girecek Yeni
                                                                                                                İnovasyonlar ve Dijital
                                                                                                                İş Dünyasına
                                                                                                                Transformasyon"

                                                                                                               

                                                                                                                Kapanış Konuşması ve
                                                                                                                Genel Değerlendirme
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                                Mavi Eğitim ve
                                                                                                                                Danışmanlık Tic.
                                                                                                                                Ltd. Şti.

                                                                       
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                                0216 422   93   43 -
                                                                                                                                0542  402   69   72 - i
                                                                                                                                n f o @ m  a v i
                                                                                                                                e g i t i m . c
                                                                                                                                o m . t r

                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                               
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                       
                                                                                         
                                                                               

                                                                       
                                                                         
                                                               

                                                               
                                               
                                                 
                                       

                               
                       
                         
               

       

 
[hidden email] mail adresinize 14.03.2017 tarihinde 91873379191 nolu tanıtım postasını aldınız. [hidden email] adresinize e-posta istemiyorsanız lütfen   mail istemiyorum (unsubscribe) tıklayınız.
 
   


------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Lista de correo egroupware-spanish
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/egroupware-spanish