[eGroupWare-spanish] Para, Bolluk ve Başarı Atölye Çalışması

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Maviegitim Maviegitim
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[eGroupWare-spanish] Para, Bolluk ve Başarı Atölye Çalışması


PARA, BOLLUK VE BAŞARI ATÖLYE ÇALIŞMASI
       
               
                       
                       
                               
                                       
                                               
                                               
                                                       
                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                        PARA, BOLLUK VE BAŞARI ATÖLYE ÇALIŞMASI

                                                                       
                                                                       
                                                                        Hayatınızda bolluk, bereket ve başarıya yer açın!

                                                                       

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                        Eğitmen:
                                                                        Handan
                                                                        CENGİZ

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                        Eğitim Tarihi:
                                                                        18 Mart 2017

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                        Eğitim Yeri: Taksim
                                                                        Nippon Otel
                                        (10:00-17:00)

                                                                       
                                                                       
                                                                        Eğitim Bedeli: 277 TL
                                                               

                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                                               
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Kimine göre başarı ve
                                                                                                                para ayrı ayrı ele
                                                                                                                alınabilir. Ama aslında
                                                                                                                öylemi? Başarı hissi
                                                                                                                olmadan paraya, hak
                                                                                                                ettiğimizi kazanmadan
                                                                                                                başarı hissine sahip
                                                                                                                olabilir miyiz?

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Elbette ki emeğimizi
                                                                                                                sadece bütünün hayrına
                                                                                                                karşılıksız sunduğumuz
                                                                                                                zamanlar var, ve
                                                                                                                sağlıklı bir toplumda
                                                                                                                böyle olması gerekir.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Ancak çok çalışıp
                                                                                                                istediğimiz yere
                                                                                                                gelemememiz yada
                                                                                                                işimizde çok beğenilip
                                                                                                                istediğimiz kazancı elde
                                                                                                                edemememizin nedeni
                                                                                                                çevremizden, ailemizden
                                                                                                                ve geçmiş
                                                                                                                deneyimlerimizden
                                                                                                                kazandığımız inanç
                                                                                                                kalıplarıdır. Biz bu
                                                                                                                inanç kalıplarını fark
                                                                                                                ettiğimizde neden ve
                                                                                                                sonuç dengesini
                                                                                                                iyileştirirken
                                                                                                                HAYATIMIZI da olumlu
                                                                                                                yönde değiştiririz

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Hepimiz aynı dünyada
                                                                                                                yaşıyor olsak da her
                                                                                                                birimizin dünyaları
                                                                                                                birbirinden farklı ve
                                                                                                                bir o kadarda eşsiz.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Kimimiz çok çalışıyor
                                                                                                                ama hak ettiği parayı
                                                                                                                kazanamıyor, kimi
                                                                                                                gelecek kaygısından var
                                                                                                                olan parasının tadını
                                                                                                                çıkaramıyor, kimi sanki
                                                                                                                hiç yarın yokmuşçasına
                                                                                                                eline geçeni o an
                                                                                                                tüketiyor, kiminin
                                                                                                                parası var zamanı
                                                                                                                yetiştiremiyor. kimi
                                                                                                                sorumluluk taşımaktan
                                                                                                                eğlence ve neşeden
                                                                                                                uzaklaşmış vb..

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Tüm bunların sorumlusu
                                                                                                                ise bilinçaltımızdaki
                                                                                                                negatif kayıtlardır.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Seminerde
                                                                                                                Kazanacaklarınız

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Bilinçaltındaki para ve
                                                                                                                başarı ile ilgili
                                                                                                                negatif kalıpları fark
                                                                                                                edeceksiniz.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Yerine istediğiniz yeni
                                                                                                                başarı ve bolluk
                                                                                                                kalıplarını sadece
                                                                                                                oluşturmakla kalmayıp ,
                                                                                                                Heal Your Life® a özel
                                                                                                                tekniklerle bunları
                                                                                                                bilinçaltına
                                                                                                                yerleştirebileceksiniz.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Paraya bolluğa ve
                                                                                                                başarıya bakış açınız
                                                                                                                değişecek, bolluk
                                                                                                                bilincinizde çok net
                                                                                                                fark edebileceğiniz bir
                                                                                                                yükselme olacak.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Her gün
                                                                                                                kullanabileceğiniz
                                                                                                                uygulaması kolay
                                                                                                                teknikler
                                                                                                                öğreneceksiniz.
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Methodoloji
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Heal Your Life®
                                                                                                                (Hayatını
                                                                                                                İyileştirebilirsin)
                                                                                                                methodoloji Amerikalı
                                                                                                                bir yazar ve eğitmen
                                                                                                                olan Louise Hay
                                                                                                                tarafından
                                                                                                                tasarlanmıştır. Louise
                                                                                                                Hay yoksulluk ve
                                                                                                                tacizlerle geçen
                                                                                                                çocukluğunu kendi
                                                                                                                teknikleri ile
                                                                                                                iyileştirmiş sonrasında
                                                                                                                ise milyonlarca kişinin
                                                                                                                yaşamlarını
                                                                                                                dönüştürmelerine, daha
                                                                                                                sağlıklı bir bedene,
                                                                                                                daha huzurlu bir zihne,
                                                                                                                duygusal bütünlüğe ve
                                                                                                                tatmin dolu bir yaşama
                                                                                                                sahip olmalarını
                                                                                                                sağlamış bir
                                                                                                                öğretmendir. Bu öğreti
                                                                                                                dünyanın pek çok
                                                                                                                ülkesinde yetkili
                                                                                                                eğitmenler ile yaşam
                                                                                                                güzelleştirmeye ve
                                                                                                                dönüştürmeye devam
                                                                                                                etmektedir.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Heal Your Life ®Eğitmeni
                                                                                                                Handan Cengiz İTÜ mezunu
                                                                                                                bir mühendis olup,
                                                                                                                ABD'de Uluslarası iş ve
                                                                                                                finans üzerine yüksek
                                                                                                                lisans eğitimi
                                                                                                                yapmıştır.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Handan Cengiz Heal Your
                                                                                                                Life® yetkili eğitmenlik
                                                                                                                eğitimlerini Amerika'da
                                                                                                                tamamlamış olup, 2014
                                                                                                                yılından bugüne
                                                                                                                guruplara ve kişilere
                                                                                                                yaşam dönüştürücü
                                                                                                                eğitimler ve birebir
                                                                                                                seanslar vermeye devam
                                                                                                                etmektedir.
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                Katılım için
                                                                                                                kayıt formu doldurulması
                                                                                                                ve tarafımıza
                                                                                                                gönderilmesi
                                                                                                                gerekmektedir.
                                                                                                               
                                                                                                               

                                                                                                                Katılım bedeli 277
                                                                                                                TL'dir.
                                                                                                               
                                                                                                                Katılım bedeline, gün
                                                                                                                boyu coffee break, öğle
                                                                                                                yemeği, Heal Your Life®
                                                                                                                para, bolluk ve başarı
                                                                                                                semineri katılım
                                                                                                                sertifikası  ve dokümanlar dahildir.
                                                                                                                Katılım için 0216 422 93
                                                                                                                43 numaralı telefondan
                                                                                                                bize ulaşabilirsiniz.
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                                Mavi Eğitim ve
                                                                                                                                Danışmanlık

                                                                       
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                                0216 422   93   43 - i
                                                                                                                                n f o @ m  a v i
                                                                                                                                e g i t i m . c
                                                                                                                                o m . t r

                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                               
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                       
                                                                                         
                                                                               

                                                                       
                                                                         
                                                               

                                                               
                                               
                                                 
                                       

                               
                       
                         
               

       

 
[hidden email] mail adresinize 02.03.2017 tarihinde 91873379190 nolu tanıtım postasını aldınız. [hidden email] adresinize e-posta istemiyorsanız lütfen   mail istemiyorum (unsubscribe) tıklayınız.
 
   


------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, SlashDot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Lista de correo egroupware-spanish
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/egroupware-spanish